Contact Us Twitter Facebook Linked In

Kaithal

Registered Gaushalas
 Sr. No. Name of Gaushala and Address  No. of Animals
1 Shri Kurukshetra Gaushala Kaithal, Near Red Crass Office, Gaushala Road, Kaithal. 1500
2 Adrash Gaushala Society, Village Batta, Distt. Kaithal. 544
3 Gaushala Mudhad (360), Near Kapil Muni Mandir, Kalayat, Distt. Kaithal 2908
4 Jai Durga Gaushalam, Padla, Distt. Kaithal  340
5 Shri Shiv Shakti Gaushala, Village Khadalwa (Matour), Tehsil Kalayat, Distt. Kaithal. 2552
6 Shri Jai Ram Adrash Gaushala, Pundri, Distt. Kaithal. 965
7 Gaushala Seva Samiti, Village Siwan, Distt. Kaithal 1001
8 Shri Krishan Gaushala sewa Samiti, Village Dhand, Distt. Kaithal. 1013
9 Shri Krishan Gopal Gau Seva Sadan Sabha, Kaithal Road, Chika, Distt. Kaithal 2123
10 Baba Nihalgiri Gaushala, Village Guhana, Distt. Kaithal 130
11 Shri Krishan Gau Seva Samiti, Dogra Gate, Distt. Kaithal 1513
12 Baba Bihari Dass Adrash Gaushala & Jan Kalayan Samiti, Village Paai, Distt. Kaithal 1531
13 Shri Kesav Gaushala Seva Samiti, Village Kroda, Tehsil Pundri, Distt. Kaithal. 572
14 Baba Santokh Dass Gaushala, Matour, Distt. Kaithal. 22

Back to Top