Contact Us Twitter Facebook Linked In

Yamunanagar

Registered Gaushalas
 Sr. No. Name of Gaushala and Address  No. of Animals
1 Shri Gaushala Committee, Choti Line, Matka Chowk, Jagadhari, Distt. Yamunanagar 658
2 Jai Guru Ravidas Rastriya Mission Gaushala, Village Garhi Gosai, Post Office Thana Chaper, Distt. Yamunanagar 85
3 Gaushala Seva Samiti Chhachharauli, Near Balmik Basti, Chhachharauli, Distt. Yamunanagar 490
4 Shri Shayam Gaushala Karaykarni committee, Sadhaura, Distt. Yamunanagar 300
5 Lala Vadhawa Lal Gaushala Samiti, Damla, Distt. Yamunanagar 214
6 Shri Aadibadri Maa Mantrh Devi Gau Raksha Samiti, Kathgarh, Distt. Yamunanagar 285

Un-Registered Gaushalas
 Sr. No. Name of Gaushala and Address  No. of Animals
1 Ram Mandir Gaushala, Choti Line, Yamunanagar 12
2 Shri Sankat Mohan Mahadev mandir Gaushala, New Markit ke Pichey Distt. Yamunanagar 14

Back to Top