Close

  Organization Structure

  • HARYANA GAU SEVA AAYOG
   • CHAIRMAN
    • Sh. Sarvan Garg
     • VICE CHAIRMAN
      • Sh. Vidya Sagar Bagla
       • SECRETARY
        • Dr. Chirantan Kadian
       • MEMBERS
        • Sh. Rajender Bansal
        • Sh. Gaurav Kumar
        • Sh. Puran Mal Yadav
        • Sh. Amit Bansal
        • Sh. Bal Krishan Aggarwal
        • Dr. Raj Saini
        • Sh. Sant Sharma
        • Sh. Suresh Kumar
        • Sh. Kulvir Kharb
       • 9 OFFICIAL
        • F.C. & P.S to Govt. Haryana Revenue & Disaster Management.
        • F.C. & P.S to Govt. Haryana Urban Local Bodies Department.
        • F.C. & P.S to Govt. Haryana Agriculture Department.
        • F.C. & P.S to Govt. Haryana Finance Department.
        • F.C. & P.S to Govt. Haryana Animal Husbandry & Dairying.
        • F.C. & P.S to Govt. Haryana Development & Panchayats.
        • Director General, Police.
        • Director General, A.H.& D.
        • Representative of AWBI.

  HARYANA GAU SEVA AAYOG